Akcesoria meblowe
Polecane
 

Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert

Dodano: 18.11.2019

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę myjki ultradźwiękowej.

 

 

Termin składania ofert: 25.11.2019 g. 10.00

 

Dla ofert złożonych w EURO zostanie zastosowany dzisiejszy kurs NBP zgodnie z informacją w zapytaniu.

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 4 - umowa sprzedaży