Akcesoria meblowe
Polecane
 

Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Dodano: 09.06.2017

 

Firma EB AKCESORIA MEBLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego nr 01/06/2017 – RPZP.01.05.00-32-0047/17 i zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe.

 
Z dniem 9 czerwca br. EB Akcesoria Meblowe rozpoczęła procedurę wyboru dostawcy 2 wtryskarek zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym. Postępowanie jest zgodne z zasadą racjonalnej gospodarki finansowej oraz zasadą uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 


Zamówienie realizowane w ramach projektu Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy EB Akcesoria Meblowe poprzez zasadniczą zmianę produkcyjną 2 produktów nr wniosku RPZP.01.05.00-32-0047/17 złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020


 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Termin realizacji zamówienia: nie później niż 16 tygodni od dnia podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.

Termin złożenia oferty: 19.06.2017 g. 12.00

 

Zapytanie ofertowe 01-06-2017-RPZP.01.05.00-32-0047_17 z załącznikami

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu